Möten med Uppsala universitets dörrvakter

Att uttrycka sin åsikt är en mänsklig rättighet. Det gäller även kritiska åsikter. Åsiktsfriheten och rätten att kritisera är något Sverige stolt håller fram som kännetecken för nationen både i nationella och internationella sammanhang. Man kan nästan få uppfattningen a tt åsiktsfriheten är en något som ingår i den essens som utgör Den sanna svensken, så självklar att den nästan är svårt att plocka politiska poäng med.

Texten utanför dörren till Uppsala universitets aula lyder “Tänka fritt är stort men tänka rätt är större” och jag har stått flera gånger tillsammans med andra studentere och lett åt hur träffande orden är för det klimat som råder på denna traditionstyngda institution. Kritik är välkommet i det intellektuella salarna men inte vilken kritik som helst och den som kritiserar fel person får räkna med repressalier. I mitt förra blogginlägg lyfte jag Tobias Hübinettes kritik mot tillsättningen av den fyraåriga forskaranställningen vid Cemfor. Tobias Hübinette är en erfaren kritiker. Han visste redan innan han gjorde en formell anmälan av tillsättningen att han skulle bestraffas och förmodligen också hur. Det var därför han tog i hårt. Det måste man nämligen om man ska höras.

Om varje människa i Sverige har en oklanderlig rätt att kritisera så har alla inte lika stor rätt att bli hörd. Som född och uppvuxen i myndighetssverige där rätten att få tala är hårt begränsad inte bara av sociala utan även av formella regler och lagar känner man igen åtgärderna som tas till för att hantera den ordningen Tobias Hübinette lyckats störa. Eva Åkesson, rektor för Uppsala universitet, kommenterar att högsta instans återremitterat ärendet till universitetet

”– Vi behöver borra djupare och jag kommer att tillsätta en utredning för det. Kompetens- och karriärfrågor är väldigt viktiga för oss och har hög prioritet. Jag känner mig djupt engagerad, säger hon.”

Jag vänder mig om till det samiska samhället och ler igenkännande. Rektor känner sig ”djupt engagerad”. Frågorna är viktiga. De har hög prioritet. Och det blir en utredning. Det känns igen.

Jo, med tanke på hur mycket uppmärksamhet ärendet fått i media är det helt rätt sak att säga. Hon ”tar tag i saken” som en ledare, och hon är engagerad. Det kommer med andra ord att bli ordning och reda för nu ska det tillsättas en utredning. Är det något som är bekant i det samiska samhället så är det tillsättandet av utredningar. Sveriges sätt att utreda istället för att agera är känt till och med av FN som nyligen kritiserat staten för att utreda istället för att åtgärda. Det är ett effektivt sätt att se ut som om man gör något åt en sak som man inte har ett dugg lust att ha något med att göra. Men med en utredning kan det mesta förhalas och under tiden har förhoppningsvis media fått nya, mer spännande saker att skriva om. Och skulle nu media vakna till så går det ju alltid att tillsätta en utredning som utreder utredningens konsekvenser och sedan bör väl hela saken ha lugnat sig och livet kan återgå till det vanliga om det inte redan gjort det. Men just nu är rektor engagerad och agerar. Det ska man vara när man står i medieljuset.

Engagerad var rektor även när hon stod i medieljuset när jag kritiserade Teologiska institutionen för bristen på kulturell förståelse och respektfullt bemötande i samband med min uppmaning att markera den samiska dagen 6 februari 2014. En oförberedd ledning tycktes för första gången konfronteras med ett konkret fall för minoritetslagen från 2009. Jag gick till media efter att ha viftas bort både från prefekt och rektor i första vändan. Den gången var rekor Åkesson ny, och flaggförordningen skrevs om och en grupp för nationella minoriteter tillsattes under vid Rådet för lika villkor i syfte att bättre möta behoven för samer och andra utsatta grupper vid universitetet. En plan av åtgärder upparbetades. Idag är Rådet för lika villkor nedlagt liksom möjligheten för en representant för nationella minoriteter och urfolk att göra sig hörd genom den kanal som faktiskt upprättades genom rådet. Det lades ner redan året efter den samiska flaggans stolta vajande i vinden på samernas dag 2014 utanför universitetshuset, det som skulle vara startpunkten på en förändring – rent av en uppgörelse med Uppsala universitets mörka förflutna. Men den samiska kampen i ett universitet som av tradition hellre ägnar sig åt att tänka rätt än att tänka fritt var inte nedlagd. Den kampen var dock lite för osexig för det snabba medieflödet och brevväxlingen mellan mig och universitets representanter fortsatte i tysthet. Jag argumenterade för större respekt och inflytande, fler resurser och högre prioritet av frågorna. Mina konkreta förslag och exempel på missförhållanden viftades konsekvent bort av universitetsledningens representanter.

Cemfor blev ett tidigt ett ämne för kritik. Få fakulteter är så historiskt belastade av övergrepp på samer som just denna. Fanns det överhuvudtaget något annat skäl för att Centrum för mångkulturell forskning om rasism skulle placeras just där annat än att initiativtagaren Mattias Gardell råkade vara professor vid densamma och inneha tillräckligt bra relationer uppåt för att få igenom bygget? Tanken att det skulle sticka i ögonen på samer såväl som många grupper som blivit utsatta för Teologiska fakultetens ageranden sedan 1477 var främmande – eller bara fullständigt ointressant.

Teologiska fakulteten är ökänd i den samiska världen. Startskottet för de dåliga relationerna kan sättas till den skandalösa kidnappningen av unga samiska pojkar som tvångsutbildades till präster under 1600-talet och framåt. https://sv.wikipedia.org/wiki/Sameskola#Samepojkar_skickas_till_Uppsala

Genom att använda sig av det egna folket i konverteringsarbetet av det motvilliga och bångstyriga samiska folket förväntades ett bättre resultat av kristningsprocessen. Det är tveksamt om alla de planerade importerna av till Uppsala blev av, och vad de blev av dem men händelsen är ett smärtsamt historiskt trauma i det kollektiva samiska minnet. Någon upprättelse har aldrig kommit. Snarare tvärtom.

Egentligen var det inte alls länge sedan en tidigare rektor för universitetet tvingades be om ursäkt för att Religionshistoriska institutionen planerade att genomföra en exkursion i Sápmi med fokus på samiska heliga platser i klassisk kolonial anda, utan samråd med berörda samiska instanser. Professor för Religionshistoriska institutionen var då, och är fortfarande, Cemfors ledare Mattias Gardell. Bot och bättring lovades men minnet är kort.

När min disputation närmade sig ställde jag en förfrågan om att hålla försvaret av min avhandling i tältkåta men fick jag veta att detta skulle dra uppmärksamheten från den vetenskapliga texten och kunde skapa rykten om särbehandling och oegentligheter. Att disputationen följde normen var också viktigt enligt dekanen Mattias Martinsson. Samme dekan som idag svarar på frågor om riggade anställningar på Cemfor.

Frågan är om inte de personer som sitter i ledande ställningar på Uppsala universitet borde fundera mer över vad som händer med universitetets och akademins trovärdighet och framtid när fokus ligger mer på att skydda systemet, hur korrupt det än är, än att skapa en miljö för undervisning och forskning som bygger på meriter, skicklighet, hårt arbete och att alla ska kunna verka och trivas. Hur ovillig än universitetets ledare är att lyssna på kritik från de som exkluderas så hårdnar kraven på förändring. Nu måste även Uppsala universitet förhålla sig till regeringssatsningen på breddad rekrytering som ska implementeras under kommande år. Det är inte ett val – det är ett måste. Och om inte Rektor lagt ner det arbete som påbörjades med flagghissning för Sápmi och krav på respekt för även samer, så hade kanske Uppsala universitet varit ett föredöme med ett upparbetat normkritiskt arbete som banar vägen för en utbildning där fler röster och fler olika tankar och perspektiv skapade grogrund för framtidens ledare.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s